Att köpa

Köparen vill ha mycket för pengarna. Det är många frågor som ska besvaras när man ska köpa en ny bostad. Stora förhoppningar ska infrias. Först och främst köper du alltid en bostad i ett så kallat befintligt skick, vilket innebär att det är du själv som har ansvaret för att undersöka fastigheten inför ett köp. Detta kallas att du har undersökningsplikt. Efter kontraktsskrivningen finns ingen möjlighet att påpeka fel som borde ha upptäckts vid köpet. Vi rekommenderar att anlita en besiktningsman.

Vad som är fast eller lös egendom, om det finns servitut på fastigheten det vill säga att grannen kan ha rätt att ta vatten ur din brunn eller om det finns pantbrev uttagna är viktigt att ha i åtanken inför ett husköp. Detta kan undersökas hos Lantmäteriverket. Funderar ni på att bygga till bör ni också ta kontakt med kommunen om det är tillåtet.

Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av bägge. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig utan motparten kan ställa några krav.

Förstås finns det andra faktorer som kan spela in vid ett köp av en fastighet som köparen bör ha kunskaper i för att det ska bli en så lyckad affär som möjligt. Det är här vi på Husaffären i Roslagen kommer in som både medlare mellan er och säljaren, men också som rådgivare.

Hos oss kan du bland annat få hjälp med frågor som:

• Bra att veta om budgivning
• Flytt och städning
• Fast och lös egendom
• Information före fastighetsköpet
• Hur du mäter bostaden
•  Visning
• Energideklaration

Genom att välja Husaffären i Roslagen får du del av företagets unika kompetens, service och engagemang.