Visningen - en avgörande detalj

Mäklaren är professionell och kan ge en objektiv visning där spekulantens egna idéer ges utrymme. Spekulanten kan då lättare slappna av och ställa frågor utan att behöva ta personlig hänsyn till säljaren. Visning är egentligen fel uttryck, att visa bostäder kan de flesta. Din fastighetsmäklare har erfarenhet och kunskap av att sälja! Låt därför mäklaren hantera spekulanternas frågor om pris, kostnader och liknande, under visningen likväl som i fortsatta förhandlingar. Till sist är det naturligtvis ändå du som säljare som bestämmer!

Vill du veta mer? Ladda ner hela PDF-dokumentet här.