Värderingar

Vi utför fastighetsvärderingar. Muntliga utan kostnad och skriftliga mot ersättning. Ändamålet med en skriftlig värdering kan skifta t.ex. omläggning av banklån, bodelning, arv, tvist, skilsmässa, dödsbo, bokslut med mera. Arvodet varierar beroende på typ av objekt och avstånd. Vårt riktpris för en skriftlig bankvärdering av villa/fritidshus i Norrtälje kommun är 2 000 kr + moms (2 500 kr inkl. moms).

Kontakta oss