Att köpa

Köparen vill ha mycket för pengarna.

Det är många frågor som ska besvaras när man ska köpa ny bostad. Stora förhoppningar ska infrias.

Du köper alltid ett hus i så kallat befintligt skick. Därför har du själv ett ansvar att undersöka bostaden och kan inte i efterhand klaga på fel som borde ha upptäckts vi köpet. Detta kallas undersökningsplikt. Att anlita en besiktningsman är att rekommendera.

Det är också viktigt att känna till vad som är fast och lös egendom, om det finns servitut på fastigheten (t ex en granne kan ha rätt att ta vatten ur din brunn) samt om det finns pantbrev uttagna. Detta görs hos Lantmäteriverket. Funderar ni på att bygga till bör ni undersöka med kommunen om det är tillåtet.

Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av bägge. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig utan motparten kan ställa några krav.

Hos oss kan du få hjälp med frågor som:

  • Bra att veta om budgivning
  • Flytt och städning

  • Fast och lös egendom


  • Information före fastighetsköpet
  • Hur du mäter bostaden
  • Visning
  • Energideklaration


Genom att välja Husaffären i Roslagen får du del av företagets unika kompetens, service och engagemang.