Energideklaration för småhus

När en byggnad eller andel i en byggnad säljas, ska ägaren se till att det för byggnaden finns en energideklaration som vid försäljningstidpunkt (när köpekontrakt undertecknas) inte är äldre än tio år.

Vill du veta mer? Ladda ner hela PDF-dokumentet här.